Bakır kaplamasız tel teknolojisini anlatabilmek için eski nesil
MIG/MAG teli üretiminde bakır kaplamanın etkisine değinmekte
fayda vardır.
Uzun yıllardır alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerde yaygın olarak
korozyon dayanımını ve elektrik iletkenligini arttırmak için bakır
veya bakır alaşımları çelik tel yüzeylerine daldırma banyoları
sayesinde uygulanmaktaydı.
Çaplarına çekilerek getirilen teller sürekli bir besleme sistemi ile
banyoların içerisinden geçirilmekte ve soğuma esnasında
katılaşan bakır malzeme tel yüzeyinde ara yüzey bağ enerjisi ile
muhafaza edilmektedir.
Katılaşma esnasında,katılaşma yüzeyini oluşturan çelik telin
mikropürüzlülüğü ve katılaşma hızı bakır kaplamadaki
mikropürüzlülüğü etkileyen temel faktördür.

Mikropürüzlülüğün en önemlisi,kaynak makinesindan akımın
sabit bir şekilde geldiği kabul edildiğinde kontakt memeye
değen telin her yerde eşit bir şekilde olmayacağı gerçegidir. Bu
durumda sivri uçlar kontakt memeye değerek akım yüklenmekte
fakat daha asağıda kalan kısımlar akım
yüklenememktedir. Bu sırada kaynak akımı ms seviyesinde
dalgalanmaktadır.Kısa devre arkında kararsızlığa neden olan bu
durumda anlık yükselme ve düşmeler malzemenin küçük
parçacıklar halinde kopmasına ve sıçrantıya neden olmaktadır.
Kontakt meme saryatında ise birbirine sürtünen aynı cinsten
malzemelerden dolayı aşınma daha fazla olmaktadır.Ayrıca torç
spirali içine bakır kaplama dolduğu için tel sürme kabiliyeti
önemli ölçüde azaltmaktadır.
Bakır kaplı tellerde diger bir yan etkide bakır dumanının kaynak
sırasında ortaya çıkmasıdır.Türevleri ve oksitleri zehirli olan bu
malzeme uzun süren kaynaklarda insan sağlığına ciddi zarar
vermektedir.

Gösterilen sonuç sayısı: 2